<<
>>

СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

— defunct! — gen. possessivus

— renuntio, avi, atum, are— сообщать, извещать^ порывать, отка-зываться, расторгать; solvere— перевести: распускать, прекращать деятельность

— licentia, ае f— перевести: воля, свобода; des— coniunctivusiussivus; lingua, aef— язык

— mandati — gen.

criminis; antec§do, cessi, cessum, ere — предшествовать

— male imperatur следует перевести безлично

— tutila — abl. separationis

— factaesint— см.: «fio»; volgoquaesTtus— рожденный вне брака

— mandati— gen. criminis; interesse (cgen.) — быть важным для кого-то, касаться кого-либо

— quodeffici— асс. cuminfinitivo— зависит от dixTmus; simulatque= simulatque; scriptQra, aef— письменное свидетельство, документ; adhuc— до сих пор

— servTtus, utisf— рабство; intoierabTlis, e— нестерпимый; impurus, a, um— нечистый, грязный, низкий, подлый; impudTcus, a, um— бесстыдный; effeminatus— лишенный мужских качеств, «обабившийся»; nequidem— даже не; sobrius, a, um— трезвый; здесь можно перевести — «трезвеющий»

— gratus, a, um— милый, любезный, желанный

— officio, feci, fectum, ёге — перевести: мешать; см. также текст «Deservitutibuspraediorumurbanorum» и примечания к нему (с 170).

3. — iure— abl. causae; superius— здесь: выше; ininfinHo— до бесконечности, бесконечно; imponere— здесь: возводить; inferiora— см. §88; servituteonerare— обременять сервитутом, т. е. причинять соседскому поместью некоторые ограничения, препятствующие его использованию (в частности, может иметься в виду servTtusonerisferendi, т, е. право опереть свое здание на стену соседа)

— duobuscasTbus— abl. causae; demitto, mlsi, missum, ere— спускать, опускать, отпускать, освобождать, оправдывать; transTgo, egi, actum, ere— перевести: договариваться, приходить к соглашению, положить конец разногласиям

— adTml — см.: «асіїто»; testamento — abl. loci

— nostra voluntate — abl.

causae; discesserTmus — см.: «discedo»; deiecti — см.: «deilcio»

— pronuntlare [sententlam] — объявитьорешении; vincula publTca = carcer; coicio (coniiclo), led, iectum, ere — здесь: заключать, содержать; ВенулейСатурнин — римскийюрист, авторсочинений«Actiones», «De interdictis», «De stipulationTbus», «De iudiciis pubffcis»

— bestiarum, volucrium, piscium — gen. partitivus; volucer, volucris, volucre — пернатый, летающий; piscls, Is m — рыба

— copulo, avi, atum, are — сочетать, связывать, соединять; copulatae — имеютсяввидуfemTnae; nuptiae plebell = nuptiae cum plebelo

— reihereditariae— зависит от «furtum»; abherede— abl. auctoris; речь идет о том, что предъявлять иск о краже наследник может, только вступив в наследство

— reddTta — см.: «reddo»

— adeatur ... adTta — см.: «adeo»; ab herede ... ab eo — abl. auctoris; testamento — abl. loci

— successor, oris m — наследник, преемник; advenio, veni, ventum, Tre — приходить, прибывать, приезжать

— affectus, usm— перевести: намерение, желание

Rivi conducti corruptio

Si rivum, quem faciendum conduxSras et feceras, antequam eum probares, labes1 corrumpit, tuum periculum est2.

(Labeo)

Paulus: immo, si soli vitio id accTdit, locatoris3 erit periculum, si opSris vitio accTdit, tuum erit detrimentum4.

(Paulus)

— rlvus, I m — здесь: канал; probo, avl, atum, are — перевести: испытывать; labes, is f— обвал

— tuumpericulumest— риск лежит на тебе

— soli— см.: solum, і л; vitio— abl. causae; locator, orism— тот, кто сдает в аренду

— detrimentum, І п — убыток, ущерб

Minicii responsum (I)

HabitStor in aliena aedificia fenestras et ostia imposuit, eadem post annum domTnus aedificiorum dempsit1.

Quaero: is, qui imposuerat, possetne ea vindicSre? Respondit [Minicius] posse. Nam quae aliSnis aedificiis conexa essent, ea, quamdiu iuncta manerent, eorundem aedificiSrum esse, simul atque inde dempta essent, continuo in pristTnam2 causam reverti.

Mlnlclus — см.

personalia

1 — fenestra, ae / — окно; ostium, II л — дверь, ворота, вход; demo, dempsl, demptum, ere — снимать2 — eorundem aedificiorum — gen. possessivus; inde — оттуда; pristTnus, a, um — прежний

De usucapidne et usurpatione

Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia essent, cum sufficeret domTnis ad adquirendas res suas statuti1 temporis spatium.

(Gai.)

Usucapio est adiectio per continuationem possessions temporis, lege definTti.

(Modestinus)

Usurpatio est usucapions interruptio2. Oratores autem usurpationem frequentem usum vocantur.

(Paul.)

— statuo, tui, tGtum, ёге — устанавливать

— usurpatio, onisf— узурпация (в праве: устойчивый термин, обозначающий прекращение приобретательной давности); interruptio, onisf— прерывание, прекращение

De furtis

Fur est, qui dolo malo rem alienam contrectat.

Furtorum genera sunt quattuor: manifesti, nec manifesti, concepti et oblSti1.

Manifestus fur est, qui in faciendo deprehensus est et qui intra termTnos eius loci, unde quid sustulerat2, deprehensus est, vel antequam ad eum locum, quo destinavSrat, pervenSrit.

Nec manifestus fur est, qui in faciendo quidem deprehensus non est, sed eum furtum fecisse negari non potest.

Concepti actione is tenetur, apud quem furtum3 quaesTtum et inventum est.

Oblati actione is tenetur, qui rem furtlVam alii obtulit4, ne apud se inveniretur.

Non tantum qui furtum fec§rit, sed etiam is, cuius орёгёaut consilio furtum factum fuSrit, furti actione tenetur.

Furti manifesti actio praeter quadrupli poenam ipsTus rei persecutionem депёгеvindicationis et condictionis contTnet5.

Furti concepti actio [et actio] adversus eum, qui obtulit, tripli est poena, et ipsTus rei repetitio6.

Furti quocumque депёгеcondemnatus famosus efficlftur.

Qui furtum quaesitQrus est, antequam quaerat, debet dicёre, quid quaerat, et rem suo nomTne et sua specie designSre.

Ob indicium comprehendendi furis praemium promissum iure debStur.

(Paul.)

— concept! — gen. criminis; furtum conceptum— сокрытиекраденого;furtum oblatum— подбрасываниекраденого

— manifestos, a, um— пойманныйсполичным;toiio, sustuli, sublatum, ere— перевести: выносить, уносить

furtum, іn— здесь: краденое

— offero, obtuli, oblatum, offerre— здесь: подбрасывать

— перевестивследующемпорядке:actio furti manifest! contTnet praeter poenam quadrupli persecutidnem ipslus rei genere vindications et condictionis; quadrupli— вчетырехкратномразмере;депёге — впоряд-ке;vindicatio, onis f— виндикация, вещныйиск;condictio, onis f — кондикция, личный (обязательственный) иск

— repetitio, onis f— здесь: возврат

In iure cessio ( II )

In iure cessio hoc modo fit: apud magistratum populi Romani, velut praetorem urbanum aut peregrTnum, is, cui res in iure cedTtur, rem tenens ita dicit:

HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO;

deinde, postquam hie vindicaverit, praetor interrogat eum, qui cedit, an contra vindTcet1.

Quo negante aut tacente2 tunc ei, qui vindicavSrit, earn rem addlcit; idque legis actio vocatur. Hoc fieri potest etiam in provinciis apud praesTdes earum.

Plerumque tamen et fere semper mancipatiombus utTmur: quod enim ipsi per nos3 praesentTbus amlcis agere possumus, hoc non interest nec necesse4 cum maiore difficultate apud praetorem aut apud praesTdem provinciae agere.

(Gai.)

contra vindicare— выдвигать встречное требование

— quo negante, tacente — abl. absolutus

— Ipsipernos— сами по себе

noninterestnecnecesse— не имеет ни смысла, ни необходимости

PERSONALIA

Луций Анней Сенека (Младший) родился около 4 г. до н. э. в Кор- дубе (Кордове), умер в 65 г. н. э. в Риме. Сенека проявил себя как блестящий оратор, выступая с речами в сенате еще при Калигуле. Он был автором драматических сочинений, которые отличаются яркой афористичностью и богатыми метафорами (впрочем, эти трагедии едва ли можно поставить в один ряд

с лучшими произведениями античной драматургии из-за их чрезмерной выспренности и патетики, за которыми стоят скорее рассудочные построения, чем глубокие чувства). Но подлинным призванием Сенеки была философия. Сенека написал ряд трактатов, им написаны также знаменитые «Нравственные письма к Луци- лию» (два письма приводятся в хрестоматии). Следует отметить, что попытки Сенеки воплотить в своей политической деятельности собственные философские воззрения (наиболее драматический пример — воспитание молодого Нерона, которому Сенека стре-мился привить стоические идеалы умеренности, самоограничения и совершенствования себя) неизменно оканчивались неудачей. Отрицательный политический опыт и трагическая невозможность практического приложения собственных принципов подталкивали его к созерцательной жизни. Таким образом, стоическая этика Сенеки является замечательным примером интровертирования нравственной деятельности, когда все активные ресурсы личности, раз за разом оскорбляемой невозможностью осуществления своих идей в общественной жизни, обращаются на нее самое. Эта особенность умственного склада Сенеки, призывавшего сосредото-чить все силы человека на самосовершенствовании, а не на изме-нении внешних обстоятельств, сделала его идеи привлекательными для христианской этики последующих веков.

Миниций — римский юрист 1 в. н.э., ученик Сабина. Из сочинений его известен сборник ответов. К ответам Миниция впоследствии были написаны комментарии Юлиана. Именно по этим комментариям и цитируются ответы Миниция.

<< | >>
Источник: Нисенбаум М.Е.. «ViaLatinaadius» («Латинская дорога к праву»). — М.: Юристъ,1996. — 560 с.. 1996

Еще по теме СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:

 1. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 2. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 3. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 4. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 5. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 6. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 7. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 8. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 9. СЛОВАИПРИМЕЧАНИЯДЛЯПЕРЕВОДА
 10. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 11. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 12. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 13. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 14. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 15. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 16. СЛОВА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 17. Несколько слов о компьютерах
 18. ПРИМЕЧАНИЯ
 19. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ