<<
>>

Р.О. КУЙБІДА, Т.В. РУДА. ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. - КИЇВ, 2011. - 136 С.. 2011

У БРОШУРІ МОВОЮ, ДОСТУПНОЮ ДЛЯ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ ЧИТАЧІВ, ОПИСАНО ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ, НЕВИЗНАНИХ АБО ОСПОРЮВАНИХ ПРАВ, СВОБОД ЧИ ІНТЕРЕСІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ. РОЗ'ЯСНЕНО, З ЯКИМИ СУДОВИМИ ВИТРАТАМИ ОСОБА МОЖЕ МАТИ СПРАВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЯК ЇХ СПЛАЧУВАТИ ТА ЯКІ ІСНУЮТЬ ПІЛЬГИ У СПЛАТІ, НАВОДЯТЬСЯ МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРІШЕННЯ СПРАВИ. НАДАНО ПОРАДИ ЩОДО МИРНОГО ВЛАДНАННЯ СПОРУ. ОПИСАНО АЛГОРИТМ, ЩО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗРОЗУМІТИ ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРУ ВИКОНАННЯ АБО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ.

<< | >>
ЯК ЗВЕРНУТИСЯдо суду?
БЛАНКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Книги и учебники по дисциплине Гражданское право:

 1. В А Мусин Н А Чечина Д М Чечота. Гражданский процесс. Учебник под редакцией доктора юридических наук, профессора В.А.Мусина, доктора юридических наук, профессора Н.А.Чечиной, доктора юридических наук, профессора Д.М.Чечота,2012 год - 2012 год
 2. А А Власов. Гражданское процессуальное право,2011 - 2011 год
 3. М. А. Викут. Гражданский процесс,2010 - 2010 год
 4. Стребкова О.С.. Изменение и расторжение договора в российском гражданском праве : моногр. / О.С. Стребкова. - Белгород: Изд-во БелГУ,2008. - 172 с. - 2008 год
 5. А.Г. Коваленко. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф.А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф.П.М. Филиппова. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»;«ИНФРА-М»,2008. — 448 с. - 2008 год
 6. Е.А.Сухано. Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: Учебник - 2008 год
 7. Е.А.Сухано. Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть - 2008 год
 8. Е.А.Суханов. Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: Учебник. - 2008 год
 9. Е.А.Суханов. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. - 2008 год
 10. М.К. Треушников. Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова . М.: ОАО «Издательский Дом "Городец"»,2007. — 784 с. - 2007 год
 11. Ярков В.В.. Гражданский процесс: учебник для вузов. Издательство Волтерс Клувер Год выпуска 2006 - 2006 год
 12. Маковский А.Л.. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО · - 2004 год
 13. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права - 1917 год